“Kamarád i já – budeme si spolu hrát”

seznamujeme se s novými kamarády a prostředím MŠ /zahrada, prostory školy../ poznáváme místo, kde si ukládáme svoje věci, svoji značku, jména kamarádů, prostředí a vybavení třídy, prostor pro stolování, pitný režim, …. procvičujeme správné hygienické návyky, sebeobsluhu, stolování, .. určujeme si pravidla v jednotlivých hracích koutech, na zahradě, umývárně, šatně…. seznamujeme se s bezpečným chováním […]