VÍTÁME TĚ JARO!

Rozvíjíme verbální dovednosti. Povídáme si o ročních obdobích, jaké jsou rozdíly v počasí, v oblékání. Připomeneme si tradice spojené s příchodem jara. Pojmenujeme jarní kytičky. Vysvětlujeme a dodržujeme pravidla společenského soužití a pravidla chování v přírodě. Zdoláváme překážky, zlepšujeme orientaci v okolí MŠ, pozorujeme, co se kolem nás děje. Rozvíjíme slovní zásobu, výtvarné vyjádření poznatků/ poznávat a rozlišovat různé […]