„Léto barvy prázdnin má, s námi si je užívá.“

Záměr: Utváření povědomí o existenci jiných ras a kultur. Vědět, že nezáleží na barvě pleti, ale na postojích a vlastnostech každého jedince. Vést děti ke kooperaci a vzájemné pomoci při plnění stanoveného úkolu. Umožnit dětem, aby mohly připravovat oslavy dle svých nápadů a svého přání a radostně prožít tento den. Znát některé dopravní prostředky, jejich […]