Září volá dětičky, pojďte k nám do školičky.

Seznamování se jmény, značkami dětí, posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace na prostředí školy. Vzpomínání na prázdniny, rozhovory o prázdninách a o mateřské škole, znovu utváření pravidel jako základů společného soužití. Seznamování s prostředím třídy, vybavením třídy, možnostmi tvoření ve třídě, vybavením koutků ke hře a k činnostem, s místem k hygieně a k odpočinku. Uvědomování si vlastní identity. […]

„Ve školce jsme rádi, buďme kamarádi.”

Seznamování se jmény, značkami dětí, posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace na prostředí školy. Vzpomínání na prázdniny, rozhovory o prázdninách a o mateřské škole, znovu utváření pravidel jako základů společného soužití. Seznamování s prostředím třídy, vybavením třídy, možnostmi tvoření ve třídě, vybavením koutků ke hře a k činnostem, s místem k hygieně a k odpočinku. Uvědomování si vlastní identity. […]