„Pro zvířátka, pro ptáčky, neseme mrkev, drobečky.“

Přibližování časových pojmů: ráno, poledne, odpoledne, večer ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme. Den a noc, slunce, měsíc, v souvislosti s naší planetou Zemí. Význam režimových činností pro naše zdraví. Rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody. Poznávání a určování druhů ptáků a zvířat žijících ve volné přírodě. Posilování psychické i fyzické zdatnosti prostřednictvím her v přírodě […]