“Sluníčko nám vykukuje, kytky z trávy vytahuje.”

Záměr: Všímat si změn počasí s roční dobou. Některé tradice související s příchodem jara a vyháněním zimy /Vynášení Morany/. Proč vítáme jaro a na co se těšíme. Příprava oslav jara, samostatné činnosti související s přicházejícím jarem a jarními svátky.   Přípravy a realizace společných zábav a slavností, slavnosti v rámci zvyků a lidových tradic, kulturní programy. Rozvíjení si praktických […]