Školné

Školné: 400,- Kč / měsíc Platba probíhá bezhotovostně na účet Číslo účtu: 2144942389/0800 Variabilní symbol: viz nástěnka Do zprávy pro příjemce napíšete jméno dítěte Platby budou probíhat pololetně: do 15.10.2023 (2000,- Kč), do 15.2.2024(2000,-Kč)nebo jednorázově: do 15.10.2023 (4000,-Kč) Pokud nebude platba uhrazena v daném termínu, následuje penále ve výši 100,-Kč za další započítaný měsíc.