“Kamarád i já – budeme si spolu hrát”

  • seznamujeme se s novými kamarády a prostředím MŠ /zahrada, prostory školy../
  • poznáváme místo, kde si ukládáme svoje věci, svoji značku, jména kamarádů, prostředí a vybavení třídy, prostor pro stolování, pitný režim, ….
  • procvičujeme správné hygienické návyky, sebeobsluhu, stolování, ..
  • určujeme si pravidla v jednotlivých hracích koutech, na zahradě, umývárně, šatně….
  • seznamujeme se s bezpečným chováním ve třídě, i ostatních prostorách MŠ, při pobytu venku – chůze po chodníku, přecházení vozovky, na školní zahradě, vycházce do přírody, ..
  • vytváříme pozitivní a přátelské prostředí, posilujeme prosociální postoje
  • rozvíjíme komunikativní dovednosti – podporujeme u dětí volné vyprávění, popisujeme zážitky i aktivity
  • posilujeme vzájemné vztahy mezi dětmi a dospělými při adaptaci na prostředí MŠ
  • rozvíjíme výtvarné a hudebně pohybové činnosti, experimentujeme s barvami
  • respektujeme se při hře i jiných činnostech /odpočinkový kout, potřebná doba ke hře../
Autor: