VÍTÁME TĚ JARO!

  • Rozvíjíme verbální dovednosti. Povídáme si o ročních obdobích, jaké jsou rozdíly v počasí, v oblékání. Připomeneme si tradice spojené s příchodem jara. Pojmenujeme jarní kytičky.
  • Vysvětlujeme a dodržujeme pravidla společenského soužití a pravidla chování v přírodě.
  • Zdoláváme překážky, zlepšujeme orientaci v okolí MŠ, pozorujeme, co se kolem nás děje.
  • Rozvíjíme slovní zásobu, výtvarné vyjádření poznatků/ poznávat a rozlišovat různé druhy materiálů, barev, technik/.
  • Zlepšujeme a zdokonalujeme pracovní dovednosti, vysazujeme kytky na zahradě….
  • Hrami podporujícími tvořivost, představivost a fantazii budeme rozvíjet hudební, taneční a dramatické činnosti.
  • Formou pokusů získáváme zkušenosti o vlastnostech různých materiálů a surovin.
  • Přednesem a dramatizací budeme zdokonalovat jazykové, hudební a pohybové činnosti.
  • Při záměrném pozorování různých objektů budeme určovat velikost, tvar, barvu, zvuk, chuť, vůni, vzdálenosti /na zahradě i v lese/.
Autor: