„Jablka a hruštičku, sklízíme do košíčku.“

Záměr:

Pracovní činnosti při výrobě bramborových zvířátek, rozhovory o sadbě, růstu, sklizni a užití, zpracování brambor nejen doma, ale také při tvořivé hře.

Rozvoj fantazie, tvořivosti a představivosti dětí.

Rozvoj jemné motoriky prstů.

Poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny.

Utváření povědomí o rozdělení na ovoce a zeleninu.

Zapojení smyslů při rozlišování vnímaných jevů-chuť, čich, hmat… Úloha vitamínu pro naše zdraví, rozhovory o tom, kde je najdeme.

Využití přírodnin k rozvoji fantazie a tvořivosti ve skupinách.

Sběr a lisování listí, třídění dle rozličných tvarů a barev, sběr kaštanů a jiných podzimních plodů pro tvořivé hry s nimi.

Sběr přírodnin a tvoření z nich.

Vycházky do podzimního lesa, vytváření obrazců a staveb přímo v přírodě.

Význam společenství lesa pro život na naší planetě.

Listnaté a jehličnaté stromy, ptáci a zvířátka, co patří a nepatří do lesa.

Základy ekologického chování.

Autor: