„Kamarádi, zvířátka, klepají nám na vrátka.“

Pojmenování domácích zvířat, znát jejich užitek.

Vědět, jak se jmenují mláďata, jaké vydávají zvuky, jak se dorozumívají.

Popis obrázků, výběr ze širšího spektra.

Které zvíře kam patří?

Poznávání a pojmenování některých volně rostoucích květin.

Mít povědomí o tom, co potřebují rostliny k životu.

Znát některé druhy hmyzu, které můžeme vidět na louce/ např. včely, mravence, motýly, slunéčko sedmitečné…/.

Využití relaxační hudby se zvuky z přírody k rozvoji představivosti a k nácviku uvolnění celého těla.

Získávání povědomí o koloběhu vody a různých podobách v přírodě / potok, řeka, rybník, jezero /.

Autor: