„Pro zvířátka, pro ptáčky, neseme mrkev, drobečky.“

Přibližování časových pojmů: ráno, poledne, odpoledne, večer ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme.

Den a noc, slunce, měsíc, v souvislosti s naší planetou Zemí.

Význam režimových činností pro naše zdraví.

Rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody.

Poznávání a určování druhů ptáků a zvířat žijících ve volné přírodě.

Posilování psychické i fyzické zdatnosti prostřednictvím her v přírodě v prodloužených vycházkách do okolí.

Vnímání přirozené přírodní krásy a harmonie.

Upevňování správného chování v přírodě, udržování čistoty při pobytech v tomto prostředí. Uvědomování si, že člověk svou činnost může toto prostředí chránit a spoluvytvářet, ale také ničit.

Příprava na školní karneval výrobou masek, výzdobou třídy a prostředí školy, tradice a zvyky v období masopustu.

Připomenutí tradic souvisejících s Masopustem. Příprava programu na karneval. Ochutnávka koblihů. Karnevalová veselice, zapojení rodičů do příprav masek a pohoštění pro děti.

 

Autor: