V listopadu černé mraky, na obloze honí draky.

Záměr:

Vnímání změn počasí, přímé pozorování, slovní vyjádření popisu aktuálního počasí.

Vnímání změn počasí v souvislosti se střídáním ročních období.

Jak vzniká vítr a déšť, co je mlha…

 

Pracovní činnosti při výrobě draků, rozhovory o počasí v souvislosti s podzimem, pozorování změny větru, jak vzniká vítr a jak může být nebezpečný.

Různá dechová cvičení, využití větrné energie, vytváření základů ekologického smýšlení. Objevování příčin proč drak letí a co k tomu potřebuje /úloha rovnováhy a těžiště/. Charakterizování změn v přírodě souvisejících se změnou ročních dob.

 

Zdůrazňování významu cvičení pro naše zdraví jako základ zdravého životního stylu, kvalita prováděných cviků, dýchání, držení těla, relaxační a uvolňovací cviky.

Sporty a sportování v našem životě.

Jak sportuji s rodinou?

Rozhovory a přímé činnosti, které nám zpříjemní prožití sychravých podzimních dnů.

Mít povědomí o zdraví a nemocech souvisejících se změnou počasí, potřebou změny v oblékání, prevence, vědět o tom, kde v případě nemoci hledat pomoc.

Autor: