Zaměstnanci

AKTUALITY

AKCE

ZAMĚSTNANCI

MATEŘSKÁ ŠKOLA PADOCHOV

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky školy

Vedoucí učitelka

Ekonomka

Logopedka

Učitelky

Školní asistentka

Provozní zaměstnanci