Jaro v Zelené třídě

Tématické části:

  • S Duháčkem jaro přivítáme
  • S Duháčkem poznáme svět kolem nás
  • Domácí zvířátka s Duháčkem poznáváme
  • S Duháčkem prouzkoumáme náš domov
  • S Duháčkem si zahrajeme na pohádky

Na začátku jara budeme v přírodě pozorovat změny v počasí, změny na rostlinách, prohlédneme si první jarní kytky a rostliny, budeme pozorovat probuzení jarní přírody, které výtvarně vyjádříme. Povíme si o lidových tradicích. Vyženeme zimu za pomocí Morany a tím přivítáme příchod jara. Pokud bude příležitost, budeme pozorovat domácí zvířata a jejich mláďata, povíme si o jejich užitku pro člověka, o zemědělských strojích, které budou připravovat pole na jarní setí. Připravíme se na Velikonoce a seznámíme se s touto tradicí.

Budeme si povídat o tom, kde žijeme, o našem městě, orientovat se v okolí a seznámíme se s názvem republiky se státními symboly a hlavním městem.  Dále si budeme povídat o ekologii a třídění odpadu. Budeme cestovat do vesmíru.

Zaměříme se na správné vyjadřování, dodržování základních společenských pravidel a zdokonalení jemné a hrubé motoriky.

Povíme si o rodině, funkci rodiny, kdo s námi bydlí a co dělají jednotliví členové rodiny a vzájemné vztahy v rodině. Budeme si povídat o pohádkách a rozvíjet tím tak svoji fantazii, slovní zásobu, vyjadřování a dramatizaci.

Budeme slavit narozeniny dětí narozených v tomto období.

Akce MŠ

  • vynášení Moravy  (21.3-dopoledne)
  •  wellness pro maminky (16.5.- 16:00)
  • ,,dopravní pohádka” (28.4-dopoledne)
Autor: