Kreslíme, s podzimem se bavíme

Na začátku školního roku se děti budou adaptovat na nové prostředí a nové kamarády. Budeme děti seznamovat s prostředím třídy, pomocí jmen upevňovat znalost jmen kamarádů, učitelek, seznámení děti se značkami, představíme místo pro hygienu a odpočinek. S dětmi si společně povíme pravidla chovaní ve třídě a na zahradě. U dětí se zaměříme na sebeobslužné činnosti.

V měsíci září je připravena akce pro rodiče ,, Najdi svého Duháčka”.

Budeme si povídat jaké ovoce a zeleninu sklízíme ze zahrádky, z polí, pustíme se do poznávání a pojmenování ovoce a zeleniny, zapojování smyslů při rozlišování vnímaných jevů. S dětmi se vydáme na procházky do města, na pole a budeme pozorovat změny počasí. Na vycházkách také nasbíráme různé přírodniny, ze kterých si vytvoříme své Podzimníčky.

Také si povíme o tom, jaké činnosti děláme na podzim- pouštění draka a jeho výroba, úklid zahrádek,… V lese budeme pozorovat listnaté a jehličnaté stromy, jak se mění les během podzimu, jaká žijí v lese zvířata, jak se chovají zvířátka před příchodem zimy.

Budeme slavit narozeniny dětí narozených v tomto období.

Autor: