Tancujeme u stromečku, děláme i koulovačku

Společně s dětmi se vydáme do kouzelného světa adventní doby. Přiblížíme si tradice a zvyky, zazpíváme si koledy a vánoční písně, vyzdobíme si třídu a vyrobíme dárečky. Připravíme se na příchod Anděla, Čerta a Mikuláše. Povedeme děti rozvoji fantazie, k rozvoji pozorovacích a řečových dovedností. Budeme si povídat o pohádkách, jaký je rozdíl mezi realitou a fantazií. Půjdeme se podívat do zámecké kaple na betlémy, kde nazdobíme stromeček. Příchod Vánoc oslavíme společně u vánočního stromečku s nadílkou od Ježíška.

V měsíci Listopad je připravena akce pro rodiče ,, Vánoční dílny”

Po prázdninách si povíme o příchodu Tří králů, budeme sledovat zimní počasí, přírodu, povíme si jak se chovají zvířata v lese a jak jim můžeme pomoci, prohlédneme si krmítka a krmelce. Pokud počasí dovolí, vyzkoušíme si zimní sporty. provedeme pokusy se sněhem a ledem. Budeme pozorovat zimní přírodu a výtvarně vyjádříme. Zjistíme, jak se v zimě oblékáme, jak je pro zdraví člověka důležité otužování, jak si můžeme upevnit zdraví. Budeme si povídat o těle, části těla, důležité životní orgány, o zdraví, jak předcházet nemocem, úrazům.

Zaměříme se na rozvoj komunikativních a řečových dovedností, rytmizování slov, na hry se slovy, určování hlásek ve slově, budeme třídit, popisovat, porovnávat atd. Budeme si povídat o různých povoláních, kde pracuje máma, táta, navštívíme různá místa, kde se děti seznámí s pracovními profesemi lidí.

Budeme slavit narozeniny dětí narozených v tomto období.

Autor: