Zpíváme si o sluníčku

Na začátku jara budeme v přírodě pozorovat změny v počasí, změny na rostlinách, prohlédneme si první jarní kytky a rostliny, budeme pozorovat probouzení jarní přírody, které výtvarně vyjádříme.

Povíme si o lidových tradicích Vyhánění zimy, vyneseme s dětmi Moranu, připravíme školku na příchod jara jarní výzdobou.

Pokud bude příležitost budeme pozorovat domácí zvířata a jejich mláďata, povíme si o jejich užitku pro člověka, zemědělské stroje na přípravu polí na jarní setí. Připravíme se na Velikonoce, povíme si o této tradici.

Budeme si povídat o tom, kde žijeme, o našem městě, co se nám v našem městě líbí, povedeme děti k tomu, aby poznaly rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici, jaká je architektura bydlení apod., prohlédneme si instituce a známá místa v obci, seznámíme se s názvem republiky, státními symboly, hlavním městem.

Dále si budeme povídat o ekologii a třídění odpadu.

Budeme cestovat do vesmíru, zahrajeme si na mimozemšťany…

Budeme dbát na správné vyjadřování, dodržování základních společenských pravidel a zdokonalení  jemné a hrubé motoriky.

Povíme si o rodině, funkci rodiny, kdo s námi bydlí a co dělají jednotliví členové rodiny a také o vzájemných vztazích v rodině.  Zahrajeme si s dětmi na rodinu. Maminkám vyrobíme dárky.

V měsíci květnu připravíme pro maminky překvapení na akci „Den s Maminku“.

Také budeme slavit narozeniny dětí narozených v tomto období.

 

Autor: