Jaro ve žluté třídě

Tématické části:

 • Pozorujeme probouzení přírody
 • Vítáme jaro
 • Těšíme se na Velikonoce
 • Máme rádi naši modrou planetu
 • Květiny se na nás usmívají
 • Máme rádi zvířata
 • Máme rádi svoji zemi, město, domov
 • Kdo patří do mé rodiny
 • Popřejeme maminkám
 • Hrajeme si na malíře
 • Posilujeme svoje tělo

– provádíme samostatné činnosti, které souvisejí s přicházejícím jarem

– seznamujeme se s velikonočními zvyky

– poznáváme první jarní květiny

– pozorujeme květiny při vycházkách

– výtvarně znázorňujeme jarní přírodu

– vnímáme všechny barvy a vůně kolem sebe

– slavíme svátek s maminkami

– poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata

– poznáváme zvířata v ZOO

– uklidíme naši školní zahradu společně s rodiči

– provádíme pokusy ( klíčení a setí semínek )

– vycházky do okolí na významná místa

– orientujeme se ve městě

– uvědomujeme si, jaký význam má rodina pro psychickou pohodu každého jedince

– učíme děti chápat, jednoduché rodinné vztahy

– poznáváme některé dopravní značky a pravidla silničního provozu

 

Akce v MŠ:

21.3. – vynášení Morany ( dopoledne )

16.5. – wellness pro maminky ( 16.00 s maminkou )

28.4. – ,,Dopravní pohádka ” ( dopoledne )

 

 

Autor: