„Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá.“

Záměr:

Pojmenování domácích zvířat, znát jejich užitek.

Vědět, jak se jmenují mláďata, jaké vydávají zvuky, jak se dorozumívají.

Popis obrázků, výběr ze širšího spektra.

Které zvíře kam patří?

 

Poznávání a pojmenování některých volně rostoucích květin.

Mít povědomí o tom, co potřebují rostliny k životu.

 

Znát některé druhy hmyzu, které můžeme vidět na louce/ např. včely, mravence, motýly, slunéčko sedmitečné…/.

Využití relaxační hudby se zvuky z přírody k rozvoji představivosti a k nácviku uvolnění celého těla.

 

Získávání povědomí o koloběhu vody a různých podobách v přírodě / potok, řeka, rybník, jezero /.

Autor: