Zpíváme si o sluníčku

Na začátku jara budeme v přírodě pozorovat změny v počasí, změny na rostlinách, prohlédneme si první jarní kytky a rostliny, budeme pozorovat probouzení jarní přírody, které výtvarně vyjádříme. Povíme si o lidových tradicích Vyhánění zimy, vyneseme s dětmi Moranu, připravíme školku na příchod jara jarní výzdobou. Pokud bude příležitost budeme pozorovat domácí zvířata a jejich mláďata, povíme […]

Tancujeme u stromečku, děláme i koulovačku

Společně s dětmi se vydáme do kouzelného světa adventní doby. Přiblížíme si tradice a zvyky, zazpíváme si koledy a vánoční písně, vyzdobíme si třídu a vyrobíme dárečky. Připravíme se na příchod Anděla, Čerta a Mikuláše. Povedeme děti rozvoji fantazie, k rozvoji pozorovacích a řečových dovedností. Budeme si povídat o pohádkách, jaký je rozdíl mezi realitou […]

Kreslíme, s podzimem se bavíme

Na začátku školního roku se děti budou adaptovat na nové prostředí a nové kamarády. Budeme děti seznamovat s prostředím třídy, pomocí jmen upevňovat znalost jmen kamarádů, učitelek, seznámení děti se značkami, představíme místo pro hygienu a odpočinek. S dětmi si společně povíme pravidla chovaní ve třídě a na zahradě. U dětí se zaměříme na sebeobslužné […]