Kreslíme, s podzimem se bavíme

Na začátku školního roku se děti budou adaptovat na nové prostředí a nové kamarády. Budeme děti seznamovat s prostředím třídy, pomocí jmen upevňovat znalost jmen kamarádů, učitelek, seznámení děti se značkami, představíme místo pro hygienu a odpočinek. S dětmi si společně povíme pravidla chovaní ve třídě a na zahradě. U dětí se zaměříme na sebeobslužné […]