Zima v Zelené třídě

Tématická části :

                               S  Duháčkem poznáváme sníh a mráz

                               S Duháčkem prozkoumáme celý svět, různé lidi poznáme hned

 

 

V měsíci lednu jsme si povídali o příchodu Tří králů, o zimním počasí, jak se v zimě oblékáme, jak je pro zdraví člověka důležité otužování, jak si můžeme upevnit zdraví. Povídali jsme si o lidském těle, části těla, důležité životní orgány, o zdraví, jak předcházet nemocem, úrazům…

V dalším měsíci si povíme o zimních sportech, na které si ve školce zahrajeme, výtvarně vyjádříme, pokud počasí dovolí třeba i venku zasportujeme. Budeme pozorovat zimní přírodu a výtvarně vyjádříme. Povíme si, jak se chovají zvířata v lese a jak jim můžeme pomoci, prohlédneme si krmítka a krmelce. Provedeme pokusy se sněhem a ledem. Také budeme bude mít ve školce karneval a povíme si o masopustu. Budeme si povídat o různých povoláních, kde pracuje máma, táta, navštívíme různá místa, kde se děti seznámí s pracovními profesemi lidí, s materiály, z kterých se vyrábí předměty denní potřeby. Přiblížíme si časové pojmy ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme, jaký je rozdíl mezi hrou a prací.

Zaměříme se na rozvoj komunikativních a řečových dovedností, rytmizování slov, na hry se slovy, určování hlásek ve slově, budeme třídit, popisovat, porovnávat, přeměřovat, určovat polohu předmětů, používat předložky místa, počítat do 5, určovat a orientovat se v normální řadě. Pomocí grafomotorických cviků procvičíme jemnou motoriku ruky, správné vyslovování atd.

Budeme slavit narozeniny dětí narozených v tomto období.

Autor: