Co budeme dělat v únoru v Červené třídě

Tématické části:

1/Poznáváme různá povolání

2/Všichni se už radujeme,na karneval pospíchejme

3/Putujeme z pohádky do pohádky

 

1/ pojmenovat a charakterizovat některé profese

znát povolání svých rodičů

přiřazovat pracovní prostředky,materiály a pomůcky k různým profesím

klást otázky,hledat odpovědi

seznámit děti s různými materiály

předvést povolání prostřednictvím neverbální komunikace

zpěv písní s doprovodem,hra na hudební nástroje,tanec cvičení

hry na rozvoj paměti,soustředění,sluchového vnímání

Autor: