“Sluníčko nám vykukuje, kytky z trávy vytahuje.”

Záměr:

Všímat si změn počasí s roční dobou.

Některé tradice související s příchodem jara a vyháněním zimy /Vynášení Morany/.

Proč vítáme jaro a na co se těšíme.

Příprava oslav jara, samostatné činnosti související s přicházejícím jarem a jarními svátky.

 

Přípravy a realizace společných zábav a slavností, slavnosti v rámci zvyků a lidových tradic, kulturní programy.

Rozvíjení si praktických dovedností, přiměřeně věku.

 

Rozvoj všech dovedností souvisejících s hudební výchovou.

Hudební, pohybové a taneční činnosti, rozdíl mezi notovým zápisem a ostatní literaturou.

Jak se zapisuje písnička.

Co je opera.

Hudební nástroje a jejich zvuk.

Využití orfových nástrojů.

Poslech vhodné klasické hudby při využití relaxačních technik nebo pohybové improvizace např. se šátky apod. – vyjádření hudby řečí těla.

 

Autor: